Nón Warbonnets 

      Nón lông chiến tranh (còn gọi là warbonnets hoặc Mũ trang phục) được đội bởi bộ tộc Plains Indian những người đàn ông đã giành được một vị trí lớn trong bộ lạc của mình. Trong quá khứ họ đã đội khi vào trận chiến, ngày nay họ đội chủ yếu trong những dịp lễ. Chúng được coi là có tầm quan trọng về tinh thần và chính trị tuyệt vời. Những con đại bàng được xem là biểu tượng của các bộ tộc Plains lớn nhất và mạnh nhất của tất cả các loài chim, và do đó mũ Warbonnets kiểu này thường được làm từ lông chim đại bàng.
     Lông vũ làm nón phải được bảo đảm bắt từ những con đại bàng trẻ rời khỏi tổ và nhổ lông đuôi của chúng khi chúng trưởng thành. 
     Một số chiến binh có thể được trao chỉ có hai hoặc ba lông vinh dự trong toàn bộ cuộc đời của họ, vì vậy rất khó khăn để họ kiếm được. Những cái mũ cũng là một dấu hiệu của sự tôn trọng cao nhất vì nó không bao giờ được đội mà không có sự đồng ý của các nhà lãnh đạo của bộ tộc. Trong lịch sử, các chiến binh thoát nạn trong một trận chiến ,cho thấy điều này có nghĩa là các chiến binh đã dũng cảm và mạnh mẽ 

Nón warbonnets

maynonsg.blogspot.com
BACK TO TOP